HK G. 36 Germany

36 G. otomatik, bir fazladan teknik olarak erken 1990 değiştirmekte “Söz kesen kimse& Koch”‘a şirket kısa koşul sakin iyisi geliştirilene yiv açar, ama ahlakça bayat3 G. otomatik yiv açar. Bu otomatik tüfek şimdiden, onun, yüksek esnasında yeteneklerin ve güvenilirliğin Yugoslavya’nın, Afganistan’ın olduğu çalışmanın olduğu peacekeeping olduğu savaş olduğunu gösterdi, ve Irak savaşır. Bu Alman tüfeğin, muhtemelen yapacak olduğu otomatik aynen parlak gelecek, 3 G.’in otomatik yiv açtığı gibi sahip. 36’ın, tarafından (Alman silahlı kuvvetler) 1995 olan Bundeswehr benimsendiği ve geçenlerde, standart piyadeler otomatik olduğu G., Almanya’ya yiv açar. Üstelik 1999’da 36 G.’in, ana bir piyadenin yiv açtığı gibi İspanyol’la hizmete ordu girildiği değişikliğin olduğu ihracat. O da, çeşitliyle dünya çapında acentanın olduğu uygulamanın olduğu birkaç yasa kullanılır.  

Yeni tüfeğin kendisiyle içeride ortak G. ilke olan bir işin olduğu otomatikte3 olan büyük kısımı olmadığı otomatik. Silindirin, sistemi ertelediği ve ilkeye dönerken gaz temel alındığı hayrı kullanır, varile kanalı attı. Sistemin, bir değişikliğe “Armalite” olmak AR-18 otomatikte gözüktüğü çalışma, sistem yiv açar. Yeni tüfek, uyuşabilir standartlar olan NATO’dir.

Olarak G.3 olan güvenilirlik daha büyüğü mümkün garanti etmek olarak daha çok basitleştirildi, ve onu düşürmek, bedeldir. Ana parçaların, bir arada sinirli-topluiğneler bağlandığı gibi bir topluiğne veya bir kartuşu kullanmak ayırılabilir. Çok benzer tetik, metotun, “Uzi”‘e hafif makineli tüfek kullanıldığı bağlantıyı gruplar.

Bekçinin, birde tetik inşa edildiği bir pistol kabzası ve bir tetik gruplar. Standart tetik, ateş tek uygulamaya izin vereni gruplar, 2 atış, veya otomatik ateş patlatır. Orada, birkaç tetiğin, daha erkeni, ateşe biçimlerden bahsedeni kapsarken bileşimleri grupladığı üretilir, ve3 bir atış patlatır. Grubun, vurucuyu isteklere güvenmek değiştirilebildiği tetik.

Yeni tüfeğin, en moderniden malzemeler ve kullanan çoğu modern teknolojiler yapıldığı otomatik.

Tekrar dolduran bir kulp, varilin kutuladığı ve vurucu döndürüldüğü üzerinde yerleştirilir, silahı tekrar doldurmak için yan tercih etti. Ek olarak bu özellik her biri yan yerleştirilen değiştiricinin olduğu biçimin olduğu yansıtıcının ve bir ateşin olduğu bir kartuş-çantanın, G.’i 36 iki elini de kullanabileni yaptığı. Ne zamanda tekrar dolduran kullanım kulp, varilin kutuladığı kendi üzerinde hizaya getirmez. Kilitin, ateşlediği zaman çerçevelediği beraber hareket ettirir. Bir emniyet-kilit, hemen değiştiricinin olduğu biçimin olduğu bir ateştir.

Çıkarma pencere olan bir kartuş-çanta, beraber ileriye çantaları atıyor olan deflectordur. Bu engelle solak özellik vurucu, yaralara bakar.

Otomatik onun ateşini uyguluyor olan ahırdır aşağı irkilme güç sağlar. Yer ver yüksek darbeye dayanıklısı da tüfek ve koşullar olan zararlıda güvenilirlik. 36 özel G. ihtiyaç depolama, yeniyle birkaç malzeme fiberglas neyin gibi garanti edildiğini düzenlemez, daha ucuz daha sıkısı olan ve alt bir ağırlık, kendisiyle tahtayı kıyaslıyor olan sahip olan polyamideyi doldurdu, o yer ver benzer thermo olurken, ayırma mıdır. Üstelik bütün parçaların ol özel vurucuya alet olan görüşün olduğu bir thermoyu seçmek için ört yapan serti ayırmanın olduğu thermo yaptığı metal. Tüfek, çalıştırmak ve sürdürmek için kolaydır, ve üstelik yüksek bir onarım yeteneği var mı. Büyük mekanizmaların, ayrı olarak bir modül yapıldığı bir sayı. Parçanın, toz medal işleme olan icatlar en son kullanmak için yapıldığı birkaç tüfek.

36 G. otomatik, etrafta standarttan NATO 30 magazin beslenene yiv açar. Orijinal magazinlerin, özelleden yarı saydam plastiği bir aygır yapıldığı Alman, her biri yan yerleştirdi. Bir arada kesmeye iki izin verir, veya üç öyle magazin vurucu, 90’la çalıştırır, her zaman kullanmak için cephaneyi hazır yuvarlaklaştır. Yakalamanın, doğruca sonra magazin benzer 3’ün olduğu G. saptandığı tahliyenin olduğu magazin, veya AK-47 ani saldırı yiv açar. 36’ın da, 100i-yuvarlak çiftiden magazin olan bir davul beslenebildiği G.. Bu magazin, LMG olan standarttır. (Hafif makine, otomatiğin yiv açtığı uyarlamaya G.’i 36 vurur) 36.

Tüfek, katlayanla beraber içine çekici olan lastiğin olduğu bir omuzun olduğu buttstocğun olduğu metal-yapının olduğu bir doğru taraftır. Bu buttstock standart hepsi 36 otomatik olan G., değişiklikler yiv açar. Bu özellik, tüfek hava için uygun askerleri yaptı. Üstelik doğru, stoğun, kartuş-çantaya çıkarma, tekrar doldurma ve diğer çalışmalar karışmadığını katladı.

Standart 36 olan G., çiftle beraber görme bir3 olan anayla alettir. Görüşle ilgili büyütmenin (Onun yukarısında yerleştirdi)in, taşıyana kulpu standart olarak inşa ettiği görüşün olduğu collimatorun olduğu büyütmenin olduğu görüş ve bir 1x olduğu 5x. Görüşle ilgili görüş ol gören min collimator, kısa için bir mesafe 200’e kadar m. tasarlanırken 1 000’de bir sıra yapar, G. 36E’in, sadece görüşle ilgiliyle bir görüş uyulduğu uyarlamanın olduğu bir ihracat.

Tüfekler, buna ek olarak beraber bir NSA 80 II pasif yeni m.in otomatik yiv açtığı ay ışığının olduğu bir sıranın olduğu gören 350’denin altındayla görüşün olduğu gece olabilir, beraber AG36 40 başlatıcının, geçerek “Söz kesen kimse& Koch” aynı geliştirdiği el bombasının olduğu varilin olduğu mm olabilir. 36’ın, multipurposeye bıçak-süngü benzer bıçak-süngü olan AKM tamamlandığı G.. Değiştirilebilirle beraber bir parıltı-saklayıcıdır. Bu özellik, el bombalarının, uzunda parıltı-saklayıcıya bindiği tüfek standart ateşlemeye izin verir. Yine de silahın, hayra el bombalarının, sadece uç noktadakide durum ateşlenebildiği ayarlayıcının ve tüfeğin olduğu basıncın olduğu gazı olduğu gibi tavsiye edilmez. Uzun da bir parıltı-saklayıcı, parıltı-saklayıcıyı içinde yerleştirerek dikenli teli kesmesi için yeteneğe ve ateşleyen yer verir.

Değişiklik 36 olan G. olan ihracat, hariç standarta benzer model 1i’dir. Yerine görüşle ilgili büyütmenin görüş 3ü olan olduğu 5x. Görüş olan 5x ve collimator. Yine de o da açılan tutturulmuşuyla beraber taşıyana kulp inşa edilen ve nişan alırken yakın için bir mesafeyi tasarlayan bir görüştür. Bu uyarlama, otomatik G. 36E’in tüfek olduğu gibi indekslenir.

36 orada G. üs, değişiklikler gibi tüfeğin olduğu G. 36K geliştirildi, anlaşma yap otomatik G. 36C tüfek, LMG. 36 ateş, silahı destekler. Onların her biri, standart için odalı NATO 5.45x 45 kartuş olan (. 223 Rem)’in olduğu mmdir. Tüfek olan G. 36K, otomatiğin, kısaltılanın yerine varile yiv açtığı standarta benzerdir. Hava için askerler tasarlandı, ve, Alman’lada hizmet silahlı kuvvetlerdir. Çiftle beraber alet olan görmedir, ihracat olurken, G. 36KE’in, sadece görüşle ilgili ve açılanla görülecek yerler tamamlandığı uyarlama.

G. 36C, sıkı otomatiğin yiv açtığı standartın bir modelidir. Bir picatinny-tipin, varilin, çeşitli için aksesuarlar ve standart çiftinin yerine gören aletler görüş olanı kutuladığı üzerinde parmaklıkla çevirdiği birleşikle tamamlanır. Bu yer ver sıkı sıradana çok yakın uyarlama bir boyut bir hafif makineli tüfek. G. 36C çoğunlukla, için personelin olduğu değnek tasarlanır, top, üyeler, sürücüler, ve diğer ikincili üniteler olan maksat ekipte görev yapar. O da bir kuvvetin, karakteristikler ve boyutlar olduğu özel onda için uygundur. G. 36C olan dezavantaj, kendisiyle onun, başlatıcı olan el bombasının olduğu bir varilin olduğu ol uyuşabilir yapamadığıdır.

Daha bir LMG olan değişiklik. 36, bir ekibin, makinenin vurduğunu aydınlattığı otomatiktir. Standart 36’ın, bir ateş dönüştürülebildiği her G., etrafta kapasite 100 ekleyerek silah çift magazinin ve ayrılabilir bipod olan katlamanın olduğu davulu destekler.

Ana 36 avantajlar G. otomatik, avantajların olduğuna yiv açar: Yüksek güvenilirliktir; Alanı sökmesi için yetenek düzenler; İyi kesinlik olan ateş; Biçim ve türlü tetiği patlatılanda ateşlemesi için yetenek, bileşimleri gruplar; Uzun atış olan 10 000’de yaşamın olduğu hizmet; İki elini de kullanabilen yetenek olan kullanım; Rahat kullanım ve kolay bakım.

Ve hem de: Saydam magazinler; Magazinleri kullanması için uyuşabilir yetenek standartlar olan NATO; Magazin, magazinler biraz taşımak değiştirmek için bağlı ve hazır izin vereni keser; Bütünleşmiş çifti görüş biner; Buttstocğu katlamak; Kulpu taşımak, kütlenin, otomatikten tüfeği koyduğu tüfeği yerleştirdi; Sessiz atış görünür.

Tamamen ateşlerken foregribi fazla ısıtırken otomatik dezavantajlar biçim; İçeride sıfırdan nokta bazıdada inşa edilen tüfekler olan alanları kaybet; Yüksek görme çizer; Bir varili alanın, onun, değiştirmeyi foregribe ihtiyaç duyduğu gibi düzenlediği başlatıcının olduğu el bombasına binmesi için hiçbir yetenek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: